Waar gaat Stichting Kumbet voor? Voor het organiseren van activiteiten die aansluiten op bovengenoemde missie. Wij zijn een laagdrempelig platform, waar buurtbewoners 7 dagen per week binnen kunnen lopen voor ontmoeting en uitwisseling.

Wij zetten ons in voor de maatschappij, voor de buurt en voor mensen en dan met name voor het slaan van bruggen tussen verschillende culturen die Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder rijk zijn. Onze organisatie speelt hierin om twee redenen een belangrijke rol.

In de eerste plaats is het een open platform, waar bewoners zich vertrouwd voelen en met elkaar delen. En in de tweede plaats een plek waar vrijwillige inzet wordt aangemoedigd en bewoners de gelegenheid krijgen zich als vrijwilliger in te zetten voor de organisatie en begeleiding van activiteiten.

Deze laagdrempelige functie is ons inziens de basis voor ongedwongen deelname aan activiteiten zoals: voorlichtingsbijeenkomsten, (politieke) debatten, thema avonden, buurtactiviteiten.

Wij hopen ook u eens te ontmoeten in ons centrum aan de Nicolaas Ruychaverstraat 4.