Missie

Bij Stichting Kümbet gaat het om het verbinden van verschillende culturen, het bevorderen van contacten tussen bewoners met een verschillende achtergrond, woonachtig in Amsterdam.
Als Stichting staan wij voor:

  • bevordering van integratie en actief burgerschap
  • bevordering van emancipatie
  • bevordering van maatschappelijke- en politieke participatie
  • versterking van de sociale cohesie
  • uitwisseling van culturele normen en waarden
  • verbetering van leefbaarheid en veiligheid.